สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2023   83  
2 May 2023   132  
3 May 2023   133  
4 May 2023   121  
5 May 2023   186  
6 May 2023   123  
7 May 2023   102  
8 May 2023   113  
9 May 2023   121  
10 May 2023   128  
11 May 2023   162  
12 May 2023   199  
13 May 2023   46  
14 May 2023   93  
15 May 2023   192  
16 May 2023   160  
17 May 2023   142  
18 May 2023   142  
19 May 2023   200  
20 May 2023   128  
21 May 2023   133  
22 May 2023   172  
23 May 2023   158  
24 May 2023   196  
25 May 2023   129  
26 May 2023   135  
27 May 2023   144  
28 May 2023   108  
29 May 2023   120  
30 May 2023   167  
31 May 2023   163