ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด

       จุดเริ่มต้นของบริษัทเกิดจากผู้ก่อตั้งบริษัทได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบการผลิตอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้แรงงานคนลง เพราะแรงงานจะหายากขึ้นในประเทศไทย และเป็นการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ทำการต่อตั้งบริษัทขึ้นในปี 2014 และนอกจากการผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว ทางบริษัทยังได้ส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลลิปินส์ กัมพูชา และประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

       ปัจจุบันบริษัทมีพื้นที่รองรับงานประมาณ 1900 ตารางเมตร มีทีมงานทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และบริษัทในเครือ เพื่อรองรับงานสำหรับภายในประเทศ และต่างประเทศ
 

ความต้องการของลูกค้า
       บริษัทรับผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ ตามแบบ โดยมีการออกแบบการทำงานของเครื่องจักรร่วมกับลูกค้า เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง โดยมีการผลิตเครื่องจักรและออกแบบโปรแกรมการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาทำงานร่วมด้วย

ทุกปัญหา
       บริษัทรับปรับปรุง และพัฒนาสายการผลิตเดิม หากทางลูกค้าต้องการยกระดับสายการผลิตเดิม โดยให้ใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่คน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดของเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

การดูแล
       ทางบริษัทดูแลตั้งแต่ช่วยลูกค้าตัดสินในลงทุนด้านออโตเมชั้น การติดตั้ง การฝึกอบรมการใช้งาน จนถึงการซ่อมบำรุง โดยทางบริษัทจะทำงานดูแลบริการหลังการขายให้ด้วย มีอะไหล่ และทีมงานสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ ตามอายุการใช่งานอีกด้วย


ผลิตภัณฑ์ของเรา

1. Dispensing Robot / Glue dispensing robot
        การรวมกันระหว่างหุ่นยนต์ และระบบการเติมของเหลว หรือหรือผง หรือการป้อนเติมสารเคมีในระบบการผลิต โดยหุ่นยนต์สามารถทำงานเคลื่อนที่ได้อิสระ หรือทำงานในที่แคบ เพื่อความแม่นยำและความสม่ำเสมอในการทำงาน

2. Vision Robot System / Camera Robot System
        การใช้หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับกล้องคุณภาพสูง สามารถตรวจจับความถูกต้องของสี ความคมชัดของชิ้นงานหรือขนาดและรูปร่างแม่นยำ  เพื่อแยกและจัดวางในตำแหน่งที่กำหนด

3. Palletizing Robot System
        การขนย้ายสินค้าจากสายการผลิต เข้าระบบพาเลทอัจฉริยะ โดยมีการแยกประเภทสินค้าที่เข้ามา และจัดเรียงสินค้าบนพาเลทที่กำหนด

4. Handling Robot System
        การใช้แขนกลรวมกับการผลิตอื่นๆ เช่น การเจาะ การขึ้นรูปสินค้า การลบคมชิ้นส่วนที่สำเร็จแล้ว หลังจากที่เสร็จกระบวนการนี้ ก็นำชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยวางเข้าสู่กระบวนการถัดไป

5. Robotic arm welding
        การใช่แขนกลร่วมกับเครื่องเชื่อมประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

Provide superior benefit of Client.

 

Continue to improve Client satisfaction

 

Moving development on
New Technology
Engineering Skill
Service and after market

บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด