ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

Automatic Catoning and Packing M/C

ติดต่อผู้ขาย

Automatic Catoning and Packing M/C เครื่องพับกล่องบรรจุเป็นเครื่องแพ็คแผงยาและใบสลาก โดยบรรจุลงกล่องพร้อมกันและพับกล่องอัตโนมัติ

Automatic Catoning and Packing M/C หรือเครื่องพับกล่องบรรจุ เป็นเครื่องแพ็คแผงยาและใบสลาก โดยบรรจุลงกล่องพร้อมกันและพับกล่องอัตโนมัติ
Main Devices
- Mitsubishi PLC
- Mitsubishi Servo
- Laser Sensor

วิดีโอการทำงานเครื่อง Automatic Catoning and Packing M/C