ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

Robot และ CNC

ติดต่อผู้ขาย

รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : 
การทำงานระหว่าง Robot และ CNC เพื่อทดแทนแรงงาน ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันเครื่อง CNC ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิต

        การทำงานระหว่าง Robot และ CNC เพื่อทดแทนแรงงาน ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันเครื่อง CNC ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิต โดยเครื่องสามารถเขียนโปรแกรม สำหรับขึ้นชิ้นงานได้อัตโนมัติ แต่ยังต้องอาศัยแรงงานคนในการหยิบจับงานเข้า และออก โดยบางครั้งก็เกิดความสูญเปล่าของเวลาเนื่องจากการรอคอยการทำงานของเครื่อง  ปัจจุบันทางบริษัทสามารถออกแบบสายการผลิตโดยใช้การทำงานร่วมกันระหว่าง CNC หลายเครื่องกับ Robot 1 ตัว เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหุ่นยนต์สามารถหยิบจับชิ้นงานได้หลายรูปแบบ โดยเปลี่ยนตัวจับยึดให้เหมาะกับชิ้นงานทั้งก่อน และหลังจากทำการขึ้นรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องถัดไป และเมื่อทำงานเสร็จก็สามารถส่งชิ้นงานผ่านสายพานลำเลียงไปยังกระบวนการถัดไปภายนอกได้ เป็นการทำงานอัตโนมัติทั้งหมด โดยไม่ใช้พนักงานในการผลิตเลย

 

  

  

  

สินค้าที่เกี่ยวข้อง