ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

Heat Exchanger Core Builder Machine สายการผลิตประกอบหม้อน้ำรถยนต์กึ่งอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่จัดเรียงชิ้นงานเข้าสายการผลิต ประกอบชิ้นส่วน และอัดชิ้นงานทั้งหมดภายในสายการผลิตเดียว และยังออกแบบเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต โดยรองรับหุ่นยนต์แขนกลแทนพนักงานได้อีกด้วย

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง