ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

Air Leak Test เครื่องทดสอบรั่วโดยใช้ระบบอากาศ สามารถกำหนดปริมาณของอากาศที่ต้องการ แรงดันในการทดสอบได้ มีตัวมาตรฐานในการทวนสอบระบบ หลังจากงานผ่านการตรวจสอบ เครื่องจะปั๊มผ่าน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง