ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 089 140 0811

แขนกลหุ่นยนต์ (Industrial Robot) เทคโนโลยีสุดล้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

แขนกลหุ่นยนต์ (Industrial Robot) คืออะไร

แขนกลหุ่นยนต์

        แขนกลหุ่นยนต์ (Industrial Robot) คือ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เนื่องจากเป็นเครื่องจักรถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยทุ่นแรงในการผลิตสินค้าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มีความแม่นยำ แถมยังเป็นตัวช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี โดยแขนกลหุ่นยนต์นั่นมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะถูกสั่งการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วยโดยมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันแขนกลหุ่นยนต์เป็นที่นิยมสำหรับโรงงานเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมการแพทย์ เป็นต้น 

ข้อดีของแขนกลหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ 

        1. แขนกลหุ่นยนต์มีเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันเพราะมีความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการทำงาน 
        2. แขนกลหุ่นยนต์มีความสามารถในการทำงานในกระบวนการซ้ำๆ ได้เป็นอย่างดี
        3. แขนกลหุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานได้หลากหลายรูปให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจนั้นๆ 
        4. แขนกลหุ่นยนต์สามารถประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม
             • งานหนักๆ     
             • งานสกปรก   
             • งานอันตราย
             • งานสารเคมี

ประเภทของแขนกลหุ่นยนต์ ได้แก่

       1. โครงสร้างคาร์ทีเซียน หรือฉาก (cartesian or rectangular) เป็นโครงสร้างที่วางตั้งฉาก 3 ส่วน ซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการได้ โดยโครงสร้างคาร์ทีเซียน จะมีการเคลื่อนที่ของแกนการทำงานทั้งสามแกน จะตั้งฉากกัน ทำให้เห็นถึงหุ่นยนต์ระบบลมในงานเจาะ
       2. โครงสร้างทรงกระบอก (cylindrical)
เป็นโครงสร้างที่มีแขนเกาะกับแกนกลางเป็นหลัก ซึ่งแขนนั้นสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงหมุนรอบแกนได้ และแขนสามารถบิดและหดได้ตามแนวแกนเสาที่รองรับสามารถขึ้นลงได้ตามระดับความที่ต้องการ 
       3. โครงสร้างเชิงขั้ว (polar) มีลำตัวที่บิดได้ มีแขนที่หมุนและยืดหดได้ตามระดับความที่ต้องการ
       4. โครงสร้างมนุษย์ (antropomorphic) 
เป็นโครงสร้างที่เลียนแบบโครงสร้างของมนุษย์ มีลักษณะเป็นส่วนบนของลำตัวมนุษย์ ประกอบด้วย หัวไหล่ แขนท่อนบน แขนท่อนล่าง ข้อมือและ มือโครงสร้างมนุษย์ และลักษณะการเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮโดรลิกส์และระบบเซอร์โวมอเตอร์กระแสตร

แขนกลหุ่นยนต์1

แขนกลหุ่นยนต์สามารถประยุกต์ใช้กับงานประเภทใดบ้าง         

        1. งานเคลื่อนย้ายวัตถุหรือชิ้นงาน (Pick & Place) เป็นการนำแขนกลหุ่นยนต์ มาประยุกต์ใช้เพื่อขนย้ายวัตถุหรือชิ้นงานสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามตำแหน่งที่ต้องการมีความแม่นยำและมีความเร็วสูงและคงที่ 
        2. งานประกอบชิ้นงาน (Assembly) เป็นการประกอบชิ้นงานโดยการนำวัตถุหรือชิ้นส่วนไปประกอบกับชิ้นส่วนเข้าด้วย เช่น การวางประกบเข้ากัน การขันสกรู ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 
        3. การคัดแยกหรือจัดเรียงชิ้นงาน (sorting) เป็นการจัดระเบียบควบคุมจะสั่งให้แขนกลหยิบชิ้นงานชิ้น ไปวางใน ตำแหน่งที่ถูกต้อง จัดเรียงบนสายพานให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน
  

ime    

        ดังนั้นหากต้องการออกแบบ ผลิต ติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ บริษัท ไอ.เอ็ม.อี. รีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เช่น แขนกลหุ่นยนต์ เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์หยิบจับชิ้นงาน รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ เครื่องตรวจสอบและทดสอบชิ้นงาน เครื่องประกอบชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯ รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรระบบอัตโนมัติทุกชนิด โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ช่วยลูกค้าตัดสินในเรื่องการลงทุน ด้านออโตเมชั้น การติดตั้ง การฝึกอบรมการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาซ่อมบำรุง มีอะไหล่ให้เปลี่ยนตามอายุการใช้งาน

สนใจติดต่อ
https://imerevolution.com
https://imerevolution.brandexdirectory.com
https://imerevolution.pagesthai.com
https://imerevolution.brand.co.th