สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2023   115  
2 Sep 2023   138  
3 Sep 2023   103  
4 Sep 2023   124  
5 Sep 2023   142  
6 Sep 2023   219  
7 Sep 2023   114  
8 Sep 2023   111  
9 Sep 2023   118  
10 Sep 2023   150  
11 Sep 2023   144  
12 Sep 2023   132  
13 Sep 2023   88  
14 Sep 2023   169  
15 Sep 2023   162  
16 Sep 2023   98  
17 Sep 2023   96  
18 Sep 2023   150  
19 Sep 2023   190  
20 Sep 2023   148  
21 Sep 2023   111  
22 Sep 2023   110  
23 Sep 2023   152  
24 Sep 2023   134  
25 Sep 2023   128  
26 Sep 2023   127  
27 Sep 2023   139  
28 Sep 2023   146  
29 Sep 2023   110  
30 Sep 2023   106