สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2023   102  
2 Aug 2023   123  
3 Aug 2023   75  
4 Aug 2023   76  
5 Aug 2023   92  
6 Aug 2023   98  
7 Aug 2023   130  
8 Aug 2023   88  
9 Aug 2023   88  
10 Aug 2023   146  
11 Aug 2023   142  
12 Aug 2023   109  
13 Aug 2023   83  
14 Aug 2023   78  
15 Aug 2023   114  
16 Aug 2023   157  
17 Aug 2023   159  
18 Aug 2023   118  
19 Aug 2023   92  
20 Aug 2023   89  
21 Aug 2023   80  
22 Aug 2023   99  
23 Aug 2023   67  
24 Aug 2023   100  
25 Aug 2023   81  
26 Aug 2023   63  
27 Aug 2023   92  
28 Aug 2023   71  
29 Aug 2023   87  
30 Aug 2023   65  
31 Aug 2023   77