สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   154  
2 Jul 2023   121  
3 Jul 2023   194  
4 Jul 2023   196  
5 Jul 2023   251  
6 Jul 2023   129  
7 Jul 2023   209  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   85  
11 Jul 2023   148  
12 Jul 2023   110  
13 Jul 2023   115  
14 Jul 2023   131  
15 Jul 2023   132  
16 Jul 2023   108  
17 Jul 2023   122  
18 Jul 2023   123  
19 Jul 2023   155  
20 Jul 2023   109  
21 Jul 2023   106  
22 Jul 2023   96  
23 Jul 2023   124  
24 Jul 2023   98  
25 Jul 2023   118  
26 Jul 2023   90  
27 Jul 2023   89  
28 Jul 2023   87  
29 Jul 2023   90  
30 Jul 2023   75  
31 Jul 2023   93