สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   167  
2 Jul 2023   133  
3 Jul 2023   208  
4 Jul 2023   214  
5 Jul 2023   272  
6 Jul 2023   139  
7 Jul 2023   242  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   113  
11 Jul 2023   178  
12 Jul 2023   142  
13 Jul 2023   155  
14 Jul 2023   183  
15 Jul 2023   194  
16 Jul 2023   146  
17 Jul 2023   162  
18 Jul 2023   176  
19 Jul 2023   214  
20 Jul 2023   155  
21 Jul 2023   140  
22 Jul 2023   113  
23 Jul 2023   151  
24 Jul 2023   122  
25 Jul 2023   134  
26 Jul 2023   109  
27 Jul 2023   119  
28 Jul 2023   110  
29 Jul 2023   107  
30 Jul 2023   103  
31 Jul 2023   122