สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   173  
2 Jun 2023   193  
3 Jun 2023   86  
4 Jun 2023   108  
5 Jun 2023   138  
6 Jun 2023   157  
7 Jun 2023   145  
8 Jun 2023   100  
9 Jun 2023   112  
10 Jun 2023   9  
11 Jun 2023   0  
12 Jun 2023   0  
13 Jun 2023   0  
14 Jun 2023   0  
15 Jun 2023   0  
16 Jun 2023   0  
17 Jun 2023   0  
18 Jun 2023   0  
19 Jun 2023   0  
20 Jun 2023   0  
21 Jun 2023   0  
22 Jun 2023   0  
23 Jun 2023   0  
24 Jun 2023   0  
25 Jun 2023   0  
26 Jun 2023   0  
27 Jun 2023   0  
28 Jun 2023   0  
29 Jun 2023   0  
30 Jun 2023   0