สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2023   109  
2 Apr 2023   97  
3 Apr 2023   120  
4 Apr 2023   148  
5 Apr 2023   114  
6 Apr 2023   139  
7 Apr 2023   176  
8 Apr 2023   169  
9 Apr 2023   130  
10 Apr 2023   158  
11 Apr 2023   180  
12 Apr 2023   111  
13 Apr 2023   192  
14 Apr 2023   146  
15 Apr 2023   162  
16 Apr 2023   193  
17 Apr 2023   157  
18 Apr 2023   168  
19 Apr 2023   159  
20 Apr 2023   194  
21 Apr 2023   187  
22 Apr 2023   214  
23 Apr 2023   117  
24 Apr 2023   176  
25 Apr 2023   99  
26 Apr 2023   113  
27 Apr 2023   166  
28 Apr 2023   83  
29 Apr 2023   145  
30 Apr 2023   117