สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   84  
2 Mar 2023   139  
3 Mar 2023   141  
4 Mar 2023   114  
5 Mar 2023   83  
6 Mar 2023   150  
7 Mar 2023   215  
8 Mar 2023   149  
9 Mar 2023   145  
10 Mar 2023   183  
11 Mar 2023   97  
12 Mar 2023   108  
13 Mar 2023   110  
14 Mar 2023   98  
15 Mar 2023   99  
16 Mar 2023   115  
17 Mar 2023   99  
18 Mar 2023   93  
19 Mar 2023   108  
20 Mar 2023   109  
21 Mar 2023   108  
22 Mar 2023   137  
23 Mar 2023   122  
24 Mar 2023   150  
25 Mar 2023   129  
26 Mar 2023   94  
27 Mar 2023   147  
28 Mar 2023   129  
29 Mar 2023   121  
30 Mar 2023   78  
31 Mar 2023   123