สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   87  
2 Mar 2023   146  
3 Mar 2023   153  
4 Mar 2023   131  
5 Mar 2023   92  
6 Mar 2023   162  
7 Mar 2023   271  
8 Mar 2023   184  
9 Mar 2023   159  
10 Mar 2023   192  
11 Mar 2023   102  
12 Mar 2023   122  
13 Mar 2023   120  
14 Mar 2023   112  
15 Mar 2023   113  
16 Mar 2023   126  
17 Mar 2023   112  
18 Mar 2023   115  
19 Mar 2023   124  
20 Mar 2023   123  
21 Mar 2023   120  
22 Mar 2023   152  
23 Mar 2023   146  
24 Mar 2023   162  
25 Mar 2023   144  
26 Mar 2023   106  
27 Mar 2023   155  
28 Mar 2023   151  
29 Mar 2023   146  
30 Mar 2023   83  
31 Mar 2023   138