สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   125  
2 Feb 2023   78  
3 Feb 2023   109  
4 Feb 2023   110  
5 Feb 2023   99  
6 Feb 2023   89  
7 Feb 2023   128  
8 Feb 2023   137  
9 Feb 2023   110  
10 Feb 2023   111  
11 Feb 2023   117  
12 Feb 2023   144  
13 Feb 2023   121  
14 Feb 2023   78  
15 Feb 2023   127  
16 Feb 2023   162  
17 Feb 2023   117  
18 Feb 2023   102  
19 Feb 2023   85  
20 Feb 2023   115  
21 Feb 2023   99  
22 Feb 2023   93  
23 Feb 2023   135  
24 Feb 2023   112  
25 Feb 2023   110  
26 Feb 2023   86  
27 Feb 2023   80  
28 Feb 2023   100