สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   155  
2 Feb 2023   81  
3 Feb 2023   121  
4 Feb 2023   139  
5 Feb 2023   111  
6 Feb 2023   98  
7 Feb 2023   147  
8 Feb 2023   164  
9 Feb 2023   123  
10 Feb 2023   114  
11 Feb 2023   135  
12 Feb 2023   192  
13 Feb 2023   129  
14 Feb 2023   87  
15 Feb 2023   145  
16 Feb 2023   192  
17 Feb 2023   126  
18 Feb 2023   105  
19 Feb 2023   107  
20 Feb 2023   137  
21 Feb 2023   102  
22 Feb 2023   95  
23 Feb 2023   142  
24 Feb 2023   125  
25 Feb 2023   120  
26 Feb 2023   88  
27 Feb 2023   86  
28 Feb 2023   104