สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2023   357  
2 Dec 2023   200  
3 Dec 2023   187  
4 Dec 2023   321  
5 Dec 2023   350  
6 Dec 2023   310  
7 Dec 2023   210  
8 Dec 2023   191  
9 Dec 2023   187  
10 Dec 2023   165  
11 Dec 2023   106  
12 Dec 2023   143  
13 Dec 2023   157  
14 Dec 2023   204  
15 Dec 2023   187  
16 Dec 2023   102  
17 Dec 2023   116  
18 Dec 2023   185  
19 Dec 2023   211  
20 Dec 2023   209  
21 Dec 2023   165  
22 Dec 2023   180  
23 Dec 2023   145  
24 Dec 2023   185  
25 Dec 2023   205  
26 Dec 2023   213  
27 Dec 2023   182  
28 Dec 2023   171  
29 Dec 2023   111  
30 Dec 2023   105  
31 Dec 2023   90