สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2023   125  
2 Nov 2023   162  
3 Nov 2023   151  
4 Nov 2023   117  
5 Nov 2023   98  
6 Nov 2023   138  
7 Nov 2023   198  
8 Nov 2023   154  
9 Nov 2023   126  
10 Nov 2023   129  
11 Nov 2023   208  
12 Nov 2023   131  
13 Nov 2023   136  
14 Nov 2023   224  
15 Nov 2023   169  
16 Nov 2023   190  
17 Nov 2023   195  
18 Nov 2023   201  
19 Nov 2023   181  
20 Nov 2023   168  
21 Nov 2023   207  
22 Nov 2023   105  
23 Nov 2023   115  
24 Nov 2023   236  
25 Nov 2023   242  
26 Nov 2023   207  
27 Nov 2023   134  
28 Nov 2023   100  
29 Nov 2023   163  
30 Nov 2023   173