สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2023   86  
2 Oct 2023   100  
3 Oct 2023   146  
4 Oct 2023   89  
5 Oct 2023   76  
6 Oct 2023   127  
7 Oct 2023   122  
8 Oct 2023   91  
9 Oct 2023   101  
10 Oct 2023   114  
11 Oct 2023   133  
12 Oct 2023   96  
13 Oct 2023   77  
14 Oct 2023   77  
15 Oct 2023   101  
16 Oct 2023   126  
17 Oct 2023   91  
18 Oct 2023   88  
19 Oct 2023   95  
20 Oct 2023   97  
21 Oct 2023   69  
22 Oct 2023   102  
23 Oct 2023   105  
24 Oct 2023   139  
25 Oct 2023   122  
26 Oct 2023   116  
27 Oct 2023   118  
28 Oct 2023   200  
29 Oct 2023   182  
30 Oct 2023   192  
31 Oct 2023   187