สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2023   87  
2 Jan 2023   161  
3 Jan 2023   170  
4 Jan 2023   122  
5 Jan 2023   190  
6 Jan 2023   175  
7 Jan 2023   125  
8 Jan 2023   193  
9 Jan 2023   160  
10 Jan 2023   155  
11 Jan 2023   146  
12 Jan 2023   159  
13 Jan 2023   108  
14 Jan 2023   127  
15 Jan 2023   173  
16 Jan 2023   133  
17 Jan 2023   112  
18 Jan 2023   174  
19 Jan 2023   111  
20 Jan 2023   113  
21 Jan 2023   110  
22 Jan 2023   133  
23 Jan 2023   110  
24 Jan 2023   129  
25 Jan 2023   155  
26 Jan 2023   201  
27 Jan 2023   106  
28 Jan 2023   154  
29 Jan 2023   160  
30 Jan 2023   89  
31 Jan 2023   118