สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2023   70  
2 Jan 2023   114  
3 Jan 2023   146  
4 Jan 2023   103  
5 Jan 2023   137  
6 Jan 2023   149  
7 Jan 2023   114  
8 Jan 2023   141  
9 Jan 2023   125  
10 Jan 2023   118  
11 Jan 2023   121  
12 Jan 2023   128  
13 Jan 2023   94  
14 Jan 2023   108  
15 Jan 2023   126  
16 Jan 2023   118  
17 Jan 2023   94  
18 Jan 2023   130  
19 Jan 2023   93  
20 Jan 2023   106  
21 Jan 2023   96  
22 Jan 2023   102  
23 Jan 2023   106  
24 Jan 2023   127  
25 Jan 2023   137  
26 Jan 2023   184  
27 Jan 2023   103  
28 Jan 2023   123  
29 Jan 2023   120  
30 Jan 2023   79  
31 Jan 2023   107